Undervisning

Korta vägen

Sedan sommaren 2019 har jag haft en del undervisning på Korta vägen.

Undervisningen ägde först rum i SLU:s ljusa och fina lokaler på campus i Umeå, men på grund av Covid-19 sker allt via distans nu, på Google Meet.

Alla deltagare har akademisk utbildning och de kommer från många olika länder – Vietnam, Bangladesh, Italien, Syrien, Venezuela och Senegal för att ta bara några exempel.

Korta vägen är en utbildning som vänder sig till utlandsfödda med minst två års akademiska studier i hemlandet.

Utbildningen i Umeå utförs av utbildningsföretaget Academicum.