UNDERTEXTNING

Jag översätter normalt texter från engelska till svenska, men i några fall även från svenska till engelska.

Dessutom undertextar jag filmer och tv-serier.

Här nedan följer några exempel på uppdrag jag haft.

Plint

Plint är ett svenskt undertextningsföretag som tidigare hette Nordisk undertext. Företaget grundades 2002 av översättarna Per Nauclér och Mikael Fröling. Och sedan våren 2021 har jag glädjen att få jobba för Plint.

Ordförrådet i Umeå

Sevärt i västerbotten

Under många år översatte jag texter om sevärdheter i Västerbotten, huvudsakligen inom ramen för projektet Sevärt i Västerbotten, som var ett samarbete mellan museerna i Västerbotten, Länsstyrelsen och Västerbottens Läns Landsting.

Kokgropar, stapelhamnar, isälvskanjoner, fornlämningar, dammängar, fälbåtar, sluttningsprocesser, silängar, sågverk, hällmålningar, klykstångskåtor, kyrkbyar, skvaltkvarnar, naturreservat, parabelfackverk, krympburkar, baggböleri, dödisgropar, spinkvedskajer – det är inte alltid lätt att översätta, men det är alltid intressant och utmanande!

Jag har även översatt boken En bit Västerbotten till engelska där den fick heta A Taste of Västerbotten.

Ordförrådet i Umeå

Zoo digital

I januari 2018 inleddes en ny era för Ordförrådet, då jag började arbeta med undertextning för Zoo Digital. Jag har ju jobbat med översättning i många år och det är roligt såklart, men undertextning är nästan beroendeframkallande… Bara en sub till, sen ska jag sluta. Bara en till. Och en till. Sen ska jag sluta. Jag har undertextat filmer och tv-serier för Netflix, Disney, FOX och NBC.

Ordförrådet i Umeå

Harper Collins Nordic

Ja, jag har översatt kärleksromaner för Harper Collins Nordic.
Populärlitteratur. Det var roligt och det fanns en smidig och jämn tillströmning av uppdrag. Det var ibland lite problematiskt när folk undrade vad jag översatte, för alla REAGERAR, och jag måste förhålla mig till det. Böckerna både motsvarar fördomarna och inte. Om jag kände att jag måste rättfärdiga uppdragen inför mig själv upplyste jag mig alltid om att jag faktiskt gör böckerna bättre och mindre sexistiska. En dag ska jag skriva den ultimata boken om kärleksromaner. Eller i alla fall en artikel.

Ordförrådet i Umeå

Surolle

Våren och sommaren 2017 lade jag ner mycket tid på att översätta Jögge Sundqvists fantastiska bok Slöjda i trä som på engelska fick titeln Slöjd in Wood för Lost Art Press.

Jag hade ett word-dokument som hette Ordlista över svårigheter. Här är några exempel:
dymlingsborr
gnällpassning
halvklov
kolrosning
korslagda tumgreppet, dragande
krympteknik
spräckanvisning
stavargran
tappnacke
timmernavare
täljbila

Ordförrådet i Umeå